Rada Miasta

Rada Miasta

RADA MIASTA PRUSZKOWA

     Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. 

Kompetencje Rady gminy reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym. Kadencja rady gminy trwa      4 lata licząc od dnia wyboru. Na czele rady stoi przewodniczący i wiceprzewodniczący w liczbie 2. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Mieszkańcy Pruszkowa wybierają 23 radnych w jednomandatowych okręgach wyborczych.

SKŁAD RADY VII KADENCJI 
wybrany w wyborach samorządowych w dn. 16 listopada 2014 roku

Białaszewska Szmalec Ewa
Biskupski Krzysztof
Chlebiński Karol
Czyżewska Beata
Dratwa-Wacławek Marlena
Gawkowski Wojciech
Habiera Zbigniew
Hejnowicz Anna
Krawczyński Tomasz
Kulpa Eugeniusz
Lewan Olgierd
Majewski Adam 
Maliszewski Mieczysław
Markowska Anna
Mazur Kazimierz
Moczuło Józef 
Roszkowski Maciej
Rybczyński Jacek
Sieciński Przemysław
Turczyn Beata
Wiśniewski Paweł
Zacharski Ryszard
Zagrajek Paweł

Funkcję Przewodniczącego Rady Miasta w Pruszkowie
od 27 listopada 2014 r. pełni 

Radny, Pan Krzysztof Biskupski

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2015-05-26 16:38:23 | Data modyfikacji: 2017-07-31 08:45:24.

Zobacz:
 Dyżury Radnych .  Kontakt z Radnymi .  Komisje Rady .  Rada Seniorów .  Sesja Rady Miasta .  Młodzieżowa Rada Miasta Pruszkowa .  Interpelacje .  Uchwały Rady Miasta .  Oświadczenia majątkowe radnych .  Kluby Radnych .  Wybory ławników 2015 .  Wybory uzupełniające na ławników .  Nagrania z Sesji Rady Miasta .  Transmisja Sesji Rady Miasta . 
Data wprowadzenia: 2015-05-26 16:38:23
Data modyfikacji: 2017-07-31 08:45:24
Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl