Przetargi 2018
BZP.271.68.2018
2018-11-14 14:30:23
Przedmiot:dwukrotna konserwacja rowów odwdnijacych i urządzeń wodnych w 2019 roku Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: usługi Termin składania ofert: 27.11.2018r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 27.11.2018r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.69.2018
2018-11-14 11:27:15
Przedmiot: Konserwacja i remonty oświetlenia ulic, placów i parków miasta Pruszkowa Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 29.11.2018r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 29.11.2018r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.66.2018
2018-10-29 12:28:10
Przedmiot:porządkowanie i wykaszanie wskazanych terenów miejskich w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: usługi Termin składania ofert: 06.11.2018r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 06.11.2018r., godz. 12:15  ...więcej

wolna ręka
2018-10-29 10:19:18
Przedmiot: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót zgodnych z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych do Umowy WI.272.2.20.2017 z dnia 03.11.2017 w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa Parking  ...więcej

BZP.271.65.2018 UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
2018-10-25 12:55:31
Przedmiot: Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej w technologii VOIP oraz dostęp do telefonii IP z chmury prywatnej,na potrzeby Urzędu Miasta Pruszkowa.   Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 05.11.201  ...więcej

BZP.271.62.2018
2018-10-10 12:49:54
Przedmiot: Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych przy użyciu masy mineralno – asfaltowej na gorąco z recyklera Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 26.10.2018r., godz.  ...więcej

BZP.271.59.2018
2018-09-25 09:14:01
Przedmiot: Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługę kompletnego sztucznego lodowiska. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 04.10.2018r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 04.10.2018r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.61.2018
2018-09-21 09:51:11
Przedmiot: Dostawa do Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: dostawy Term  ...więcej

BZP.271.55.2018
2018-09-17 11:17:37
Przedmiot: Utrzymanie czystości i porządku, konserwacja zieleni na terenach miejskich - 10 części/rejonów Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: usługi Termin składania ofert: 24.10.2018r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 24.10.2018r.  ...więcej

BZP.271.58.2018
2018-09-12 11:42:03
Przedmiot: Budowa tras rowerowych w formule zaprojektuj i wybudujskładająca się z następujących odcinków / części: część 1 / odcinek PR1: Al. Wojska Polskiego od ul. Kubusia Puchatka do Miry Zimińskiej -Sygietyńskiej,część 2 /   ...więcej

BZP.271.54a.2018-UWAGA ! -Zmiana terminu składania ofert
2018-08-31 12:29:54
Przedmiot: Budowa skweru wraz z placem zabaw na terenie osiedla przy ul. Broniewskiego Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 17.09.2018r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 17.09.2018r., godz. 12:15 Termin  ...więcej

BZP.271.56.2018
2018-08-23 10:55:59
Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu biurowego na wyposażenie budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego przy ul. Boh. Warszawy 4 w Pruszkowie na potrzeby wyposażenia jednostek:Część 1 - Centrum Kultury i S  ...więcej

BZP.271.54.2018
2018-08-03 08:29:54
Przedmiot: Budowa skweru wraz z placem zabaw na terenie osiedla przy ul. Broniewskiego Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 20.08.2018r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 20.08.2018r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.47.2018
2018-07-20 12:55:27
Przedmiot: Dostawę i montaż mebli, urządzeń, sprzętu, elementów wykończeniowych wraz z robotami towarzyszącymi w ramach pierwszego wyposażenia budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: d  ...więcej

BZP.281.48.2018
2018-07-19 10:57:10
Przedmiot: Budowa tras rowerowych w Gminie Miasto Pruszków składająca się z następujących części/odcinków:Część 1 – Odcinek PR2: odcinek teren MLP,Część 2 – Odcinek PR4: odcinek Al. Armii Krajowej – Krasze  ...więcej

Wolna reka
2018-07-18 09:25:19
Przedmiot: Wykonywanie remontów nawierzchni chodników i zjazdów z elementów betonowych na drogach gminnych miasta Pruszkowa - na roboty zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 do Umowy WI.272.2.14.2017 z dnia 11.07.2017 r. Tryb: za  ...więcej

BZP.271.53.2018
2018-07-17 13:40:01
Przedmiot: Przebudowa wejścia głównego , rozbudowa wejścia bocznego o wiatrołap wraz z przebudową pochylni dla niepełnosprawnych, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miasta Pruszkowa&  ...więcej

BZP.271.52.2018
2018-07-17 10:39:41
Przedmiot: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Zdziarskiej i ulicy Brzezińskiego. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 09.08.2018r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 09.08.2018r., godz.  ...więcej

BZP.271.50.2018
2018-07-16 10:18:56
Przedmiot: Przebudowa nawierzchni ulicy ul. Mokrej w Pruszkowie w ramach zadania inwestycyjnego – Przebudowa ul. Stalowej i Mokrej. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 02.08.2018r., godz. 12:00Termi  ...więcej

BZP.271.46.2018
2018-07-12 14:10:55
Przedmiot: 3 krotne letnie zamiatanie ulic miejskich – 261 odcinków ulic miejskich o łącznej długości 97 520m. Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: usługi Termin składania ofert: 20.07.2018r., godz. 11:00Termin otwarcia ofert: 20  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 67
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl