Konkursy ofert na 2019

Konkursy ofert na 2019

Informacja w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań z zakresu
zdrowia publicznego w obszarze edukacji zdrowotnej
dla różnych grup społecznych

Informacja w sprawie powołania komisji konkursowej oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w obszarze edukacji zdrowotnej dla różnych grup społecznych
Zarządzenie nr 114.2019 i Zarządzenie nr 115.2019 z dnia 10 czerwca 2019r. 

Zarządzenie

Załącznik nr1

Załącznik nr2

Załącznik nr3

Załącznik nr4

Załącznik nr5

Załącznik nr6

Załącznik nr7

 

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-06-11 09:47:17 | Data modyfikacji: 2019-06-11 09:54:37.
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na
organizacje wypoczynku letniego dla dzieci i
młodzieży mieszkańców Pruszkowa.

Zarządzenia Nr 111/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 04.06.2019 r. w spawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na organizacje wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży mieszkańców Pruszkowa.

ogłoszenie wyników otwartego konkursu na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-06-05 15:00:12 | Data modyfikacji: 2019-06-11 09:54:37.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
organizację wypoczynku letniego dla dzieci i
młodzieży, mieszkańców Pruszkowa, z rocznika
2000 i młodsi.
 Ogłoszenie o konkursie S.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-23 15:28:35 | Data modyfikacji: 2019-05-20 14:52:36.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu
wychowania przedszkolnego.

Wyniki

Wyniki konkursu

 Ogłoszenie WE.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-12 08:57:03 | Data modyfikacji: 2019-04-12 09:04:04.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

ogłoszenie o wynikach knkursu mops.pdf

 ogłoszenie o knkursie mops.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-09 10:02:08 | Data modyfikacji: 2019-04-12 09:04:04.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadania w obszarze profilaktyki i
rozwiazywania problemów alkoholowych

Załącznik nr 1 Ogłoszenie konkursu.pdf

Załącznik nr 2 Opis realizacji zadania.pdf

Załącznik nr 3 Projekt Umowy.pdf

Załącznik Nr 4 Wykaz osób.doc

Załącznik nr 5 Karta oceny formalnej.pdf

Załącznik nr 6 Karta oceny merytorycznej.pdf

Załącznik Nr 7 Wzór sprawozdania.docx

 Zarządzenie_konkurs ofert mops.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-26 08:49:32 | Data modyfikacji: 2019-04-12 09:04:04.
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację
zadania w obszarze rozwiązywania problemów
alkoholowych
 wyniki konkursu-profilaktyka 2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-13 13:58:19 | Data modyfikacji: 2019-04-12 09:04:04.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadania w obszarze profilaktyki i
rozwiazywania problemów alkoholowych
 Ogłoszenie konkursu ofert MOPS.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-02-19 15:04:05 | Data modyfikacji: 2019-02-19 15:05:46.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
realizację zadań w obszarze profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
 Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-24 11:53:02 | Data modyfikacji: 2019-02-19 15:05:46.
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
powierzenie w 2019 roku realizacji zadania
publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 MALICHY 2019 KONK 2.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-22 13:07:05 | Data modyfikacji: 2019-01-22 15:45:37.
Wyniki otwartego konkursu ofert na organizację
wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży,
mieszkańców Pruszkowa.
 Zarządzenie Wyniki Wypoczynek Zima 2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-17 11:09:05 | Data modyfikacji: 2019-01-22 15:45:37.
Wyniki Edukacja Muzyczna 2019
 Wyniki Edukacja Muzyczna 2019.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-14 14:51:56 | Data modyfikacji: 2019-01-22 15:45:37.
Wyniki upowszechnianie sportu 2019
 Wyniki Upowszechnianie Sportu 2019.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-14 14:50:31 | Data modyfikacji: 2019-01-22 15:45:37.
Unieważnienie konkursu
 Unieważnienie Konkursu Świetlica 2019.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-14 14:48:17 | Data modyfikacji: 2019-01-14 14:53:14.
Ogłoszenie o ofertach zawierających błędy
formalne
 Ogłoszenie o błędach formalnych Komisja z 2 stycznia 19.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-02 16:01:22 | Data modyfikacji: 2019-01-03 08:18:34.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
powierzenie w 2019 roku realizacji zadania
publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 197.2018 z załącznikami

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:58:10 | Data modyfikacji: 2019-01-03 08:18:34.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w
2019 roku realizacji zadania publicznego w
obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 196.2018 z załącznikami

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:57:26 | Data modyfikacji: 2018-12-07 08:08:32.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych w obszarze
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 195.2018 z załącznikami

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:55:27 | Data modyfikacji: 2018-12-06 15:56:07.
Ogłoszenie konkursu ofert na zapewnienie czasowej
opiek bezdomnym zwierzętom, wolnożyjącym kotom
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt we
współpracy ze Strażą Miejską w Pruszkowie ,
Lecznicą Weterynaryjną oraz Schroniskiem dla
zwierząt w 2019 roku.
 ogłoszenie o konkursie OSO 2019r.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-30 15:27:04 | Data modyfikacji: 2018-12-06 15:56:07.
Ogłoszenie konkursu ofert na zapewnienie czasowej
opiek bezdomnym zwierzętom, wolnożyjącym kotom
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt we
współpracy ze Strażą Miejską w Pruszkowie ,
Lecznicą Weterynaryjną oraz Schroniskiem dla
zwierząt w 2019 roku. .

 


 

 OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA 2019.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-23 10:06:12 | Data modyfikacji: 2018-11-23 10:08:17.
Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia
zdrowotne w zakresie profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w
środowisku nauczania i wychowania na lata
2019-2022
 Regulamin konkurs świadczenia zdrowotne 2019r..docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-09 14:22:00 | Data modyfikacji: 2018-11-07 08:26:30.
Data wprowadzenia: 2018-10-09 14:22:00
Data modyfikacji: 2018-11-07 08:26:30
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl